Welkom bij Vie Vitale Welzijn

Voor Werkgevers

Voor Werkgevers

Ziekteverzuim is een stevige kostenpost voor bedrijven en heeft een flinke impact op het bedrijfsresultaat. Niet alleen moet het loon (grotendeels) worden doorbetaald terwijl er geen productiviteit tegenover staat, bedrijven krijgen ook vervangingskosten, arbodienst, verzuimadministratie en -begeleiding voor hun rekening. En dan hebben we het nog niet eens over presenteïsme, wat vaak ook een behoorlijke kostenpost is.

Presenteïsme wil zeggen dat loyale en ambitieuze medewerkers door blijven werken, ook in situaties dat het eigenlijk niet erg goed met ze gaat. Ondanks klachten van vermoeidheid, piekeren, stress en/of slapeloosheid werken ze door vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zo heeft presenteïsme negatieve gevolgen voor de productiviteit en de kwaliteit van het werk. Er worden vaker fouten gemaakt of er wordt half werk afgeleverd. Dit moet weer worden gecorrigeerd wat ten koste gaat van andere productiviteit. Wanneer dit door collega’s gedaan moet worden komt dat de werksfeer vaak ook niet ten goede. Door presenteïsme ontstaan kosten die moeilijk te meten zijn, maar wel op het bedrijfsresultaat drukken.

Wat kan Vie Vitale voor jouw bedrijf betekenen? Vie Vitale is een erkende praktijk voor het uitvoeren van Body Mind Release interventies. Wat het Body Mind Release traject inhoudt en hoe het verloopt lees je op de homepage en op de pagina Body Mind Release. Met de inzet van Body Mind Release biedt Vie Vitale jou de mogelijkheid om de verzuimduur van jouw medewerkers te verkorten, en daarmee jouw kosten als werkgever te verminderen. Vie Vitale kan ook preventief worden ingeschakeld, om ziekteverzuim te voorkomen. Tevens kan het doorlopen van het Body Mind Release traject bij Vie Vitale bijdragen aan verbetering van de competenties en vaardigheden van werknemers (bv. stressbestendigheid, zelfvertrouwen, daadkracht, besluitvaardigheid, communiceren, etc.)

Heb je een werknemer in dienst die een langdurige ziekte of handicap heeft met een uitkering? Dan zou je in aanmerking kunnen komen voor subsidie wanneer deze persoon het Body Mind Release traject gaat volgen bij Vie Vitale. Deze kun je aanvragen bij het UWV voor interne jobcoaching. De voorwaarden en meer info over deze subsidieregeling vind je op Subsidieregeling interne jobcoach van het UWV.