Welkom bij Vie Vitale Welzijn

Voor UWV/gemeenten

Voor UWV/Gemeenten

Body Mind Release Nederland heeft speciale Interventies ontwikkeld voor UWV en gemeenten. Voor sommige mensen is de stap terug naar de arbeidsmarkt vrij groot. Voor deze mensen heeft het UWV Modulaire trajecten en Werkfit trajecten ingesteld.

Onze Modulaire interventies zorgen ervoor dat cliënten weer meer zelfvertrouwen, energie en levenslust te krijgen. Cliënten komen weer in beweging en versterken hun fysieke en mentale veerkracht. Deze interventies zijn bedoeld voor cliënten die een Wajong, WIA, WW of Ziektewet- uitkering ontvangen van het UWV.

Met een UWV Werkfittraject worden cliënten begeleid naar het arbeidsproces. Hiervoor is het nodig dat de cliënt zich weer gezond, fit en krachtig gaat voelen enerzijds, en dat de cliënt een realistisch beeld krijgt van zijn/haar competenties, vaardigheden en mogelijkheden op de arbeidsmarkt anderzijds. Dit alles kan met Body Mind Release worden bereikt. Body Mind Release Nederland is een gecertificeerde partner van het UWV voor re-integratie.

Vie Vitale voert deze re-integratiediensten uit, in opdracht van Body Mind Release Nederland.