Welkom bij Vie Vitale Welzijn

Uitleg

Uitleg

Orthomoleculaire therapie
‘Orthos’ betekent recht, juist en ‘moleculair’ verwijst naar microscopisch niveau. In feite staat orthomoleculair daarmee voor ‘gezondheid op celniveau’. Deze therapie gaat uit van interacties die er binnen de diverse systemen plaatsvinden en welke stoffen daarbij een rol spelen. Als er disbalans ontstaat binnen een systeem, kan dat ook gevolgen hebben voor het functioneren van een ander systeem, wat kan leiden tot een totaal haperend werkingsmechanisme. Het gevolg is dat er een opeenstapeling van klachten ontstaat die allen met elkaar verband houden. Met een uitgebreide anamnese kan een beeld verkregen worden van welke werkingsmechanismes verstoord zijn. De therapie zal vervolgens bestaan uit voedings- en bewegingsadvies en in veel gevallen een tijdelijke aanvulling met specifieke stoffen. Dit zullen altijd niet-lichaamsvreemde middelen zijn (denk aan specifieke voedingsbestanddelen).
Ik stel hoge eisen aan de voedings- en kruidensupplementen die ik mijn cliënten adviseer. Zo moeten de grondstoffen in mijn visie rechtstreeks uit de natuur komen, en wel een natuur die zo min mogelijk is aangetast door negatieve externe invloeden.  De merken waar Vie Vitale mee werkt zijn Nutrilite en Bonusan, aangezien deze aan de strenge kwaliteitseisen voldoen.

Bioresonantietherapie
De weefsels waaruit ons lichaam is opgebouwd, zijn op hun beurt weer opgebouwd uit cellen en water. Voor een gezond functioneren van ons lichaam is het nodig dat de cellen onderling goed kunnen communiceren. Ieder orgaan(-systeem) kent een optimale trillingsfrequentie waarbij de onderlinge celcommunicatie goed kan verlopen. Verstorende trillingen, van bv. bacteriën of toxines, kunnen de trillingsfrequentie beïnvloeden en zodoende een disbalans creëren. Dit kan het begin zijn van een ziekte.
Met behulp van bioresonantie kan de trillingsfrequentie van de diverse systemen worden gemeten. Zo ook de verstorende trillingen. Daarmee wordt duidelijk waar de disbalans zich bevindt. Vervolgens kan een therapieprogramma worden ingezet, met als doel om de trillingsfrequenties naar het optimale niveau te brengen. De therapie is pijnloos.